ankieta.czerwonak.pl


Ankieta Gminy Czerwonak


Szanowni Państwo,

przygotowując się do kolejnej edycji Czerwonackiego Uniwersytetu III Wieku chcielibyśmy jak najlepiej poznać Państwa oczekiwania, zakres tematyczny zajęć, a także poznać te dziedziny i obszary, w ramach których chcieliby Państwo się rozwijać. Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej proponowanej formy i organizacji zajęć, której wyniki pozwolą nam stworzyć taki program, który będzie najbardziej dopasowany do Państwa potrzeb.

Ankieta kierowana jest do mieszkańców gminy Czerwonak, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych mają ukończony 60 rok życia, a co za tym idzie, będą mogli uczestniczyć w Czerwonackim Uniwersytecie III Wieku.

Czas oddawania głosów w ankiecie zakończył się
16 czerwca 2022 r.
created by designers DTS™ technology