Szanowni Państwo,

zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości. Ustawa dawała możliwość, by pojemniki zapewniała gmina, wówczas koszty pojemnika firma odbierająca odpady wliczała do kosztów wywozu odpadów. Taka sytuacja miała miejsce dotychczas, gdy gmina Czerwonak należała do Związku Międzygminnego GOAP.

Ponieważ Związek Międzygminny GOAP przestaje realizować zadanie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Czerwonak. Gmina staje przed nowym wyzwaniem jakim jest zorganizowanie sytemu odbioru odpadów.

Priorytetem gminy jest zachowanie dotychczasowych stawek oraz aby zmiana zasad gospodarowania odpadami była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców.

Wariant 1: Pojemniki po stronie właścicieli

Szansą na zachowanie dotychczasowych stawek (czyli 28 zł/osobę dla mieszkańców domów jednorodzinnych oraz 25 zł/osobę dla mieszkańców budynków wielorodzinnych) jest zakup pojemników na własność przez właścicieli nieruchomości (ceny takich pojemników wahają się od ok. 60 do 200 zł w zależności od wielkości oraz faktu czy są nowe czy używane). Takie pojemniki będzie można albo odkupić od firmy wywozowej albo kupić nowe w sklepie.

To rozwiązanie powinno pozwolić w dłuższej perspektywie czasowej na utrzymanie dotychczasowych cen za wywóz odpadów.

Wariant 2: Pojemniki po stronie firm wywożących odpady

Może być jednak tak, że większość osób, będzie chciała aby system działał na „starych” zasadach tj. aby własność pojemników pozostała po stronie firmy odbierającej odpady. Nie trzeba będzie wtedy pamiętać o zakupie pojemnika, ale firmy doliczą to sobie do usługi wywozu odpadów.

Szacujemy, że cena za wywóz odpadów wzrośnie. Istnieje również ryzyko chaosu, w sytuacji gdy dochodzić będzie do zmian firmy odbierającej odpady. Taka sytuacja miała miejsce np. w Poznaniu, gdy po zmianie firmy wywożącej odpady niektórzy mieszkańcy musieli czekać nawet 2 miesiące na zmianę pojemników. Zmiana firmy wywozowej oznaczać też będzie konieczność ponownego płacenia jej za pojemniki, ponieważ firma ta skalkuluje sobie zakup pojemników w cenie wywozu tony odpadów.

Czas oddawania głosów w ankiecie zakończył się
15 października 2021 r.
created by designers DTS™ technology